Framtidens Säkerhetshus

Framtidens Säkerhetshus

 

 

Något måste göras åt den tråkiga utveckling vi idag har med att villainbrotten blir allt vanligare. Eftersom polisen inte lyckas hindra detta så tror jag att villaägarna får lösa problemet själva i framtiden.

Lösningen då är ett säkerhetshus som ska göra det lite jobbigare för tjuven att ta sig in. Så pass jobbigt att tjuven istället väljer ett annan hus. 

 

Man behöver kanske inte bli lika drastik som säkerhetshuset på bilderna. Idag finns det en hel del man kan göra utan att det syns så tydligt. Säkerhetsglas, kameraövervakning mm.  

:

https://hus365.se:443